Leknestunet - sentrumsnære leiligheter

På denne tomten vil Ballstad Bygg og Ballstad Prosjekt utarbeide et nytt boligområde for Leknes. Området vil bli bebygd med totalt 44 leiligheter i 3 bygg, beregnet for et bredt publikum. Bebyggelsen vil stå med ryggen mot E-10 og danne et attraktiv grønt og solrikt uteareal for beboerne.

Det første bygget er solgt til Vestvågøy Boligstiftelse.
Blokken inneholder 12 leiligheter, 6 stk på 77m2 og 6 stk på 86m2, med henholdsvis 2 og 3 soverom.
Leilighetene vil bli leid ut på det åpne markedet.
Byggestart var ferdigstilt i desember 2016

Byggetrinn 2 og 3 er to blokker på 4 etasjer med 16 moderne selveierleiligheter i hver. Disse settes opp fortløpende etter antall solgte leiligheter i hver enhet.

For mer informasjon, ta kontakt med Rita Torgersen, tlf. 952 22 037

Øvrige boligtomter

Vi har tomter som kan benyttes både til eneboliger og flermannsboliger

Leknes

Breidablikk II

  • Nytt byggefelt like utenfor Leknes sentrum. Tomtene er sørvendt med flott utsikt mot Buksnesfjorden. Ta kontakt for tomtekart og informasjon.

Gravdal

Haugstunet

  • Område regulert for små en-etasjes boliger. Vil bli søkt omregulert til 8 stk eneboligtomter.

Abelveien 30

  • Tomt på 2,5mål som deles til to eneboligtomter. Begrensing på byggeavstand til hovedveien på 35m. Egen innkjøring fra Abelveien

Ballstad

Rekstrand

  • Opparbeidet felt med sikt mot Storvatnet. Tomt nr. 8 er ledig

Værret

  • Alle byggeklare tomter i feltet er solgt. Vi planlegger et nytt byggetrinn. Ta gjerne kontakt for å melde interesse.