Nytt byggefelt i Hovsherad

Vi skal bygge et nytt byggefelt på Eik i Hovsherad, Lund Kommune.

Vi er allerede godt i gang og asfaltering av veier og lekeplass er på plass.

I første omgang begynner vi med eneboliger og vertikaldelte boliger som man kan laste ned salgsprospekt på, under prosjekter på hjemmesiden vår. Trykker man på de ulike prosjektene vil man bli sendt videre til finn.no for mer informasjon.

Videre nedover her kommer diverse bilder av prossessen, i tillegg til reguleringsplan og reguleringsbestemmelser.

Ved eventuelle spørmål og interesse, ring Ola Fuglestad på tlf 51 45 40 57, mob 48 06 99 74 eller send mail til ola@bjerkreim-trelast.no

Nytt byggefelt i Hovsherad

Nytt byggefelt i Hovsherad

Nytt byggefelt i Hovsherad

Nytt byggefelt i Hovsherad

Nytt byggefelt i Hovsherad

Reg Hovsherad

Reg Hovsherad

Reg Hovsherad

Reg Hovsherad