Litex

Med et våtromsystem fra LITEX kan du være trygg på at du får du et kvalitetsbad med lang levetid.
Du får garantert et vann og damptett bad som varer.


Vannskader i våtrom er et økende problem. Vannsøl, damp og kondens i forbindelse med dusjing, bading, vask av klær osv., øker sannsynligheten for at fukt trenger inn i konstruksjoner og materialer, som igjen kan forårsake sopp- og råteproblemer.

Bygg vann - og damptette bad/våtrom hvor fukt, sopp og råteskader ikke skal få grobunn!  Litex Membranplater med tilbehør benyttes på vegg og gulv i våtrom som i hovedsak skal flislegges. Platen fungerer som byggeplate, membran og damptett sjikt. Du slipper å smøre membran både i våtsone og på vegger med krav til damptetthet (yttervegg og «kalde» rom). Litex tettesystem ivaretar tetting av skjøter og gjennomføringer på en enkel og sikker måte. Se vår monterings- film eller monteringsanvisninger.

Ganske enkelt tett, tett og ganske enkelt!