Våre ansatte

Gøran Romsdal

Daglig leder

Mobil: 911 74682
E-mail: gr@tgromsdal.no


Karin Sønvisen Bakken

Kontoransatt

Tlf: 997 90340
Mail: ksb@tgromsdal.no


Stian Romsdal

Prosjektleder

Telefon: 900 63 317
Mail: sr@tgromsdal.no