Stilling ledig

Vi søkjer Snikkar/Tømrar og Bas  i 100% stilling

Voss Byggsenter AS er eit byggjefirma som  starta i 1991 og driv med sal og bygging av hus og hytter. Vi er med i Blinkhus-kjeda som er ei av Noregs største hus kjeder. Voss Byggsenter AS har eigne tilsette lokale tømrere og lærlingar.
Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 1 for tømrer/snikkarfaget Arbeidet føregår i Voss og nabo-området.

Arbeidsoppgåver:
• Bas. Ha den daglege oversikta og leia tømrarlaget.
• Varierte tømrar og snikkaroppgåver i hovudsak med nye enkelt hytter og hus
• Relevant arbeid i høve det å byggja hus/hytter i reisverk.
• Påbygg, ombygging, tilbygg og oppussing.
• Handtera papirarbeid i høve med monteringsarbeid.
• Holda orden og ta vare på eige felles utstyr og maskiner.

Kvalifikasjonar:
• God erfaring med bygging av hus og hytter.
• Ha interesse for faget.
• Rask arbeidstempo.
• Påliteleg
• God framferd
• Bilsertifikat.
• Fagbrev som tømrer, lang erfaring kan kompensere
• Strukturert og organisert persnoligheit.
• Positiv og inkluderende, samtidig som du er klar i dine meninger
• Effektiv og dyktig – du ser gode løsninger
• Norsk flytende, muntlig og skriftlig, engelsk språkforståelse

Me kan tilby:
Utfordrande arbeidsoppgåver.
Gode arbeidsytingar.
Spanande prosjekter for nye hus og hytter.
Firma tlf. Firmabil på service oppdrag
Faglig utvikling
Gode lønnsvilkår
Hyggelige kollegaer i et inkluderande arbeidsmiljø
Forsikring og pensjonsordning


Ta kontakt med Ståle på mob. 91111256 for meir informasjon.

Søknad med CV sendas til:
Voss Byggsenter AS Brynalii 101,  5700 Voss
Eller e-post: staale@vossbyggsenter.no
Mrk. Snikkar/tømrar
Søknadsfrist 01.06.2017