Clint Arne Lopez Ocanada

Tittel: Tømrer

Mobil tlf: 481 29 847

torolav

Tor Olav Gåsland

Tittel: Daglig leder

Direkte/Mobil tlf: 95028869
E-post: torolav@bjerkreim-trelast.no


RuneG

Rune Gåsland

Tittel: Selger

Direkte/Mobil tlf: 95045145
E-post: rune@bjerkreim-trelast.no


ToneV

Tone Vaule

Tittel: Økonomisjef

Direkte/Mobil tlf: 92457629
E-post: tone@bjerkreim-trelast.no


perinvar

Per Versland

Tittel: Byggeleder

Direkte/Mobil tlf: 95919140
E-post: per@bjerkreim-trelast.no


Btorbj

Torbjørn Gåsland

Tittel: Byggleder

Direkte/Mobil tlf: 41233366
E-post torbjorn@bjerkreim-trelast.no


kristian

Kristian Vaule

Tittel: Lagersjef

Direkte tlf: 51454060
E-post: kristian@bjerkreim-trelast.no


kjellAI

Kjell Audun Ivesdal

Tittel: Lager

Direkte tlf: 934 84 060


OmmundH

Ommund Helland

Tittel: Lagermedarbeider - deltid

Mobil tlf: 950 24 161


OVe

Ove Kvinen

Tittel: Sjåfør

Mobil tlf: 90830029


Bbengt

Bengt Jarle Sundvor

Tittel: Tømrer

Mobil tlf: 934 64 960


PalS

Pål Svela

Tittel: Tømrer

Mobil tlf: 481 93 770


HenningH

Henning Hovland

Tittel: Tømrer

Mobil tlf: 995 10 769


TerjeE

Terje Egeland

Tittel: Tømrer

Mobil tlf: 969 00 169


Bhåkon

Håkon Bjerkreim Mong

Tittel: Tømrer

Mobil tlf: 994 14 959


Bherbjørn

Herbjørn Maudal

Tittel: Tømrer

Mobil tlf: 404 92 823


ClintA

Clint Arne Lopez Ocanada

Tittel: Tømrer

Mobil tlf: 481 29 847


074 Bilde Eirik

Eirik Eikeland

Tittel: Tømrer

Mobil tlf: 454 75 211


StigG

Stig Gåsland

Tittel: Tømrer

Mobil tlf: 919 19 388


73 Bilde Jon Byberg

Jon Byberg

Tittel: Lærling

Mobil tlf: 482 73 555


61 Bilde Bjørnar Svela

Bjørnar Svela

Tittel: Lærling

Mobil tlf: 976 96 584