Hvorfor velge oss?

Det å bygge hus er en krevende prosess. Det er mye å ta stilling til både i planleggingsfasen og underveis i byggeprosessen. Det er viktig at du velger samarbeidspartnere som kan gi nyttige råd og veiledning, for at opplevelsen og resultatet skal bli slik du ønsker.

Det finnes utallige hus leverandører i markedet og det kan være vanskelig å ha nok og riktig sammenligningsgrunnlag til å velge den hus leverandøren som er rett for deg. Hva de ulike hus leverandørene tilbyr kan også variere, men velger du Blink Hus Helge Rød som din hus leverandør vil du få:

Et stort utvalg husmodeller å velge blantAurdal hus fra Blink Hus Helge Rød

Vi har mange husmodeller i ulike stilarter. Fra det klassiske, tradisjonelle og nostalgiske huset til det hypermoderne og spreke. Vi har hus som passer for den som vil ha mye hus for pengene, den som vil ha et praktisk hus, den som vil ha et moderne hus, et storslagent hus eller et spenstig hus. Alle våre husmodeller kan individuelt tilpasses dine ønsker og behov. Vi har et eget arkitektkontor med solid kompetanse til å utforme drømmehuset ditt.

Stolthet til tømrerfaget

Blink Hus Helge Rød er en tradisjonell familiebedrift med hovedkontor på Osterøy. Vi har per i dag 8 tømrere som er fast ansatt og har i tillegg flere samarbeidspartnere som leies inn ved behov. Våre tømrere har en grunnleggende interesse for det norske tømrerfaget og en stolthet til arbeidet de utfører, noe som gjenspeiler seg i sluttproduktet vårt.

Enkel og trygg byggeprosess

Som medlem av BLINK HUS kjeden har vi et solid nettverk av kompetanse i ryggen og vi har gode rutiner og et godt innarbeidet system vi følger fra start til slutt. Målet vårt er at du som kunde skal føle at byggeprosessen er enkel, trygg og ryddig.

Minde hus fra Blink Hus Helge Rød

Garanti

Alle kontrakter som vi inngår med våre kunder er i henhold til Bustadoppføringslova. Dette er standard kontrakter som i høyeste grad ivaretar kundens interesser både i byggeperioden og i tiden etter overlevering. Vi stiller blant annet garanti i hele byggeperioden, samt i 5 år etter overlevering. Dette gir byggherren god sikkerhet for at våre kontraktsforpliktelser blir oppfylt.