Våre ansatte

Blink Hus Helge Rød har i dag 11 fast ansatte. Fem som jobber på hovedkontoret på Hauge, og seks tømrere som jobber på våre boligprosjekter.

"Vårt mål er å gjøre din boligdrøm til virkelighet, på en god og trygg måte"

Ta kontakt med oss for å få virkeliggjort dine boligdrømmer!


RHR Thumb
Rolf Henning Rød Daglig leder/salg

Tlf. 97 75 97 10
E-post: rolf.henning.rod@helgerod.no

Jobbet innen byggebransjen og eiendomsutvikling siden 1990.

Kundesitat: "Hos Rolf Henning får du god hjelp"

Andre Thumb
André Raknes Byggeleder

Telefon: 45 87 50 69
E-post: andre@helgerod.no

Fagbrev som tømrer i 2005. Hans interesse for faget gjorde det naturlig å viderutdanne seg til byggmester 2018.

Kundesitat: "Andre tar ansvar og yter det lille ekstra. Han kom selv forbi å skrudde opp nummerskiltet etter at det hadde blåst ned"

Synnove Thumb
Synnøve Tveiterås Arkitekt

Telefon: 56 19 37 00
E-post: synnove@helgerod.no

Utdannet sivilarkitekt ved NTNU Trondheim

Har god erfaring med både nybygg og ulike ombygginger. Lager også byggesøknader.

Norunn Thumb
Norunn Børtveit Økonomiansvarleg

Direkte tlf: 56 19 37 02
E-post:  norunn@helgerod.no

Jobbet innen økonomi siden 1992, hjelper deg med spørsmål om faktura, regnskap, forsikring og garanti.

Kundesitat: "Heldigvis hadde Norunn kontroll på all dokumentasjonen banken skulle ha. Et godt bindeledd."