Vi er alle en del av prosessen....

Kristin Gamkinn Søraker
Kristin Gamkinn Søraker Kontorleder

Telefon: 402 36 017
E-post: kgs@blinkhus-ringerike.no

John Arvid Lippestad
John Arvid Lippestad Boligkonsulent

Telefon: 414 36 256
E-post: jal@blinkhus-ringerike.no

Malin Kvalheim
Malin Kvalheim Boligkonsulent

Telefon: 473 25 633
E-post: mk@blinkhus-ringerike.no

Tommy Bang
Tommy Bang Byggeleder

Telefon: 906 53 215
E-post: tb@blinkhus-ringerike.no

Daniel Skogheim
Daniel Skogheim Byggeleder

Telefon: 458 37 411
E-post: ds@innbygg.no