Andreas Skartum AS

Andreas Skartum tar på seg allsidige oppdrag innenfor arealplanlegging, kartlegging, generell oppmåling, husplassering med mer. Firmaet drives av Andreas Skarutum, som også er daglig leder. Firmaet har allsidig praksis både fra offentlig og privat virksomhet.