Stilling ledig arkitekt

Voss Byggsenter AS starta i 1991, og held til på Palmafossen, Voss. Sidan starten har me drive med sal, planlagt og produsert/bygd hus i Vossaregionen og nabokommunar, samt bygd reisverkshytter tilpassa kunden sine ynskje og behov og snøforhold i Vossafjella.

Me legg vekt på lokal service og kvalitet med eigne lokale Vossa-tømrarar. Me er med i Blinkhus/hytte som var Norges største huskjede i 2013.

Me søkjer ARKITEKT

til utvikling av bustader, hytter og rehabiliteringsjobbar.
Sentrale arbeids- og ansvarsområde: Me søkjer etter ein dedikert og sjølvstendig medarbeidar med erfaring frå idéfase til gjennomført prosjekt.

Minimum 6 års relevant erfaring og kunnskap.

 • Søkjar bør vera kjend med ArchiCad og ha gode datakunnskapar
 • Søkjar må meistra norsk skriftleg og munnleg
 • Prosjektleiing og sakshandsaming i alle fasar i byggjeprosjektet
 • Utvikling av nye prosjekt/bukonsept på hus og hytter
 • Kontakt med kommune, byggherre og leverandørar
 • Skapa gode kunderelasjonar
 • Idé- og kunnskapsrik om heile byggjeprosessen

Kvalifikasjonar

 • Erfaring med prosjektering av bustader
 • Erfaring frå alle fasar i byggjeprosjekt
 • Gode kunnskapar i teikneverktøyet ArchiCad
 • Evne til å jobba strukturert i eit hektisk arbeidsmiljø der dagen ikkje alltid vert som planlagt
 • Lyst til å vera med og utvikla arkitektdelen av kontoret
 • Fagleg engasjement og sjølvstende
 • Kreativ og med god framstillingsevne, samt lyst til å utvikla deg
 • Sosial og initiativrik, ansvarsfull, kvalitetsbevisst og målretta

Me kan tilby

 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Eit godt og uformelt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Storslått natur, kort veg til allsidige aktivitetar året rundt

Passar dette deg? SØK!

Har du spørsmål om stillinga, kontakt Øystein 911 11 255.

CV og personleg søknad sendast: oystein@vossbyggsenter.no

Me oppmodar alle søkjarane om å gå inn på nettsida vår: www.vossbyggsenter.no. Her kan de sjå nokre av prosjekta våre, korleis me jobbar, oversikt over kollegaer osv.