Vi søker tomter!

Sitter du kanskje på en gullgruve uten at du vet det? Blink Hus søker tomter til utbygging over hele landet!
Stavtjørn, Bjerkrheim. Denne beliggenheten er salgbar så det suser, og her ser vi et meget godt eksempel på god forvaltning av en unik eienom. Ikke for mye, men akkurat sånn passe.

Mange har kanskje ofte arvet eller kjøpt et gammelt hus som sitter på en stor tomt. Hvis man for eksempel har bestemt seg for å rive huset for å bygge nytt, kan man se om tomten har et potensial som kan utnyttes, for eksempel ved å bygge to boliger på tomten isteden for ett, forteller daglig leder i Bjerkreim Trelast AS og Blinkhus BT Stavanger AS, Tor Olav Gåsland.

Hvilke tomter søker vi?

Alle salgs tomter er av interesse, men det er viktig for oss å få vurdert potensialet til tomten, sier Tor Olav Gåsland.

- Prisen som ønskes for tomten er ofte avgjørende, men helheten må være solid. Er tomten ferdig regulert eller ikke, har den nærhet til samfunnsinstitusjoner som barnehage, skole, offentlig transport, butikk, og om den er attraktiv for potensielle kjøpere er noe av det vi vurderer når vi får en henvendelse, forteller Tor Olav.

I tillegg blir tomta mer attraktiv hvis den har et «moment» ved seg, for eksempel: utsikt, solforhold, størrelse, unikhet og lignende, sier Tor Olav.

Denne tomten i Skien har det som trengs for å være meget attraktiv. Utsikt, sol, landlig og samtidig nært byen osv. Bygges ut av Blink Hus Telemarkhus.

Hvordan foregår prosessen?

Når Blink Hus-forhandleren får en henvendelse om en tomt, så er det en del ting som må gjøres før man kan ta skrittet videre og bli enige om en avtale.

- Når vi har mottatt en henvendelse tar vi en sjekk av planstatus på tomta, om vei, vann og kloakk er lagt til tomten. Vi sjekker deretter ut om området tomten ligger i er attraktiv, og om det er befolkningsvekst eller reduksjon i området der tomta ligger, forteller Tor Olav Gåsland.

- Om tomta oppfyller kriteriene vi ønsker oss, så kan vi gå i gang med en prosess med selgeren for å avtale hvordan vi gjør det videre med kjøp og salg.

En god deal for begge parter

Å kjøpe tomter er kapitalkrevende, og det er ikke alltid at den beste løsningen handler om å kjøpe ut tomten konkret til en satt sum. Både kjøper og selger er opptatt av å få en god deal på bordet.

- Ofte avtaler vi opsjonsavtaler med selgere. Da oppretter vi en avtale med fastsatte vilkår for framtidig salg. Det kan for eksempel være at vi avtaler markedspris pluss tillegg, mot at selgeren ikke får utbetalingen på tomten før boligutbyggeren har solgt en andel av boligene som bygges på tomten. Det finnes mange måter å bli enige på, det gjelder å finne det som fungerer best for forhandler og selger, forteller Tor Olav Gåsland.

Ta kontakt hvis du har tomt

Vi oppfordrer folk til å ta kontakt med sin lokale Blink Hus-forhandler for å vurdere mulighetene sine. Vi har masse erfaring med å få til gode løsninger, avslutter Tor Olav Gåsland.

FINN DIN BLINK HUS-FORHANDLER HER

Skrevet av Vilde Tinmannsvik, Bennett Reklamebyrå