Om Blink Hus 2

Vi i Blink Hus skal gjøre det enklere for deg å bygge bolig.Samling


Når dere skal gjøre husdrømmen til virkelighet, er det viktig å velge en samarbeidspartner dere kan stole på. En samarbeidspartner som ordner
alt dere har tenkt på – og alt dere ikke visste måtte gjøres. En samarbeidspartner som finner den løsningen som passer best for dere.
Som leverer det dere har bestemt dere for til den tiden som er lovet. Og som holder den høye kvaliteten dere både forventer og har fortjent.
En samarbeidspartner som har gjort bygge-prosessen enklere.

Vi skal gjøre det enklere for deg å bygge bolig – enklere å få sitt eget. Akkurat slik dere ønsker å ha det.

Blink Hus.
Historikk BLINK ble etablert i 1967, under navnet ”Byggeringen”. Felles huskatalog og arkitekttjenester for eierbedriftene var sentrale oppgaver.
I 1992 var det en større oppgradering innen selskapet, og produkt navnet ble endret til Blink Hus. Utover 1990-tallet har BLINK mer og mer tatt
form som en markedskjede med stadig større grad av felles markedsføring Høsten 2002 besluttet medlemmene i BLINK  sammen at kjedesamarbeidet
skulle bli enda tettere, blant annet gjennom at alle medlemmene skal fremstå under felles navn, felles visuell profil, felles arbeidsprosesser og
sentralisert markedsføring. Blink Hus har i dag medlemsbedrifter fra Agder i Sør til Nordland i nord, og sysselsetter mer enn 450 ansatte

Hvordan øke kvaliteten på fremvisning av filmene se her ( eller klikk på . og velg 1080P )