Administrasjonen

Birger portrett just
Birger Aspaas Kjededirektør

Mobil: +47 934 56 444
birger.aspaas@mestergruppen.no

Reidar
Reidar Bjerke Teknisk sjef

Mobil: 918 76 994
reidar.bjerke@mestergruppen.no

Stian portrett
Stian Moursund Markeds- og kommunikasjonssjef

Mobil: +47 924 44 056
stian.moursund@mestergruppen.no

Randi H portrett
Randi Hellem Bedriftsutvikler

Mobil: +47 412 11 784
randi.hellem@mestergruppen.no

Nina portrett2
Nina Røvik Kontorsjef/kjedekoordinator

Mobil: +47 975 10 226
nina.rovik@mestergruppen.no

Henrik---graa web1400
Henrik Skuterud Bedriftsutvikler

Mobil: +47 971 14 555
henrik.skuterud@mestergruppen.no

PKF 8848 Esten 1400 web graa
Esten Hilmarsen Bedriftsutvikler

Mobil: +47 412 90 909
esten.hilmarsen@mestergruppen.no