Vi er alle en del av prosessen....

Malin Kvalheim
Malin Kvalheim Boligkonsulent

Telefon: 473 25 633
E-post: mk@blinkhus-ringerike.no

Tommy Sagstad Larsen  Kopi (002)
Tommy Sagstad Larsen Boligkonsulent

Telefon: 906 59 334
E-post: tsl@blinkhus-ringerike.no

John Arvid Lippestad
John Arvid Lippestad Boligkonsulent

Telefon: 414 36 256
E-post: jal@blinkhus-ringerike.no

Tommy Bang
Tommy Bang Byggeleder

Telefon: 906 53 215
E-post: tb@blinkhus-ringerike.no

Lars Gunnar Haug
Lars Gunnar Haug Byggeleder

Telefon: 975 23 448
E-post: lgh@innbygg.no

Kristin Gamkinn Søraker
Kristin Gamkinn Søraker Avdelingsleder

Telefon: 402 36 017
E-post: kgs@blinkhus-ringerike.no

BMB bw hs Blink (2)
Bjørn Martin Bakkebø Daglig leder

Telefon: 482 34 723
E-post: bmb@blinkhus-ringerike.no

Erlend Søraker
Erlend Søraker Eier

Telefon: 928 06 389
E-post: es@blinkhus-ringerike.no

Espen Otterstad
Espen Otterstad Økonomisjef

Telefon: 992 29 728
E-post: eo@blinkhus-ringerike.no

Annelise Haugan
Annelise Haugan Controller

Telefon: 414 08 505
E-post: ah@blinkhus-ringerike.no