Om Dale Malo

Dale Malo er del av fusjonerte Dale Bruk AS og Malo Sagbruk AS. De to familieeide selskapene dannet ved årsskiftet 2016 Dale Malo Holding AS, og har nå XL-BYGG-butikker på Elnesvågen, Eide, Vestnes og i Molde og Blink Hus avdelinger i Elnesvågen og Molde.


Åpningstider:

Elnesvågen:
Blink Hus Dale Malo AS, Myrbostadveien 72, 6440 Elnesvågen

Mandag - fredag 08.00 16.00

Molde:
Blink Hus Dale Malo AS, Jupitervegen 3, 6419 Molde

Mandag - fredag 08.00 16.00

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Historien til XL-BYGG Dale Malo Malo Sagbruk startet opp i 1890 med sagbruk på Malo. Byggevareforretningen på Bergmo i Molde ble først etablert 2. januar 1966.

Dale Bruk startet opp med sagbruk i Elnesvågen i 1947 og åpnet byggevareforretningen på samme sted i 1970. Siden etablerte Dale Bruk avdelinger på Eide og Vestnes.

Høy kompetanse Hos de fire butikkene til XL-BYGG Dale Malo treffer våre kunder ansatte med solid kunnskap om byggevarer og byggeteknikker. Vi oppdaterer oss stadig for å kunne gi god faglig veiledning. Vi har ansatte som er arkitekter, interiørkonsulenter eller har spesiell kompetanse på tak, grunnmur, trelast, farge, verktøy, gulv, isolasjon, vindtetting med mer.

Våre to Blink Hus-avdelinger i Molde og Elnesvågen, bygger eneboliger, flermannsboliger og hytter både for kunder og i egen regi i tillegg til å utvikle tomtområder for enebolig og hytter. Tilsammen produserer vi hvert år 30-40 boenheter.

Omsetning for konsernet er på omlag 300 millioner og vi består av rundt 80 ansatte.

Vårt hovedsatsingsområde er Romsdalshalvøya, med Fræna, Eide, Molde, Gjemnes, Aukra Kommuner som de største salgskommuner. Ellers er vi behjelpelig med Hus/Hytte i områder som ligger utenfor vårt område på Romsdalshalvøya, vi har levert hytter til Oppdal, Lesja m.m. Vi ser inn i fremtiden med optimistiske øyne, for alle selskaper i Dale Malo Holding AS.

facebook