Våre ansatte

Ansatte

Kato Dale


Tittel: Daglig leder
Mobil tlf: 907 48 525
E-post: kato.dale@dalemalo.no


Ansatte

Kjell Inge Søvik


Tittel: Salgsansvarlig hus/hytter
Mobil tlf: 971 63 706
E-post: kjell.inge.sovik@dalemalo.no


Ansatte

Pernille Løken

Tittel: Markedsansvarlig
Mobil tlf: 416 29 335
E-post: pernille@dalemalo.no


DSC6818

Daniel Iversen


Tittel: Byggeleder
Direkte tlf: 40 69 02 58
E-post: daniel.iversen@dalemalo.no


Ansatte

Simon Vågen


Tittel: Byggeleder
Direkte tlf: 97 62 00 85
E-post: simon@dalemalo.no


Ansatte

Jarle Strand


Tittel: Byggeleder ROT
Mobil tlf: 907 52 214
E-post: jarle.strand@dalemalo.no


Ansatte

Torstein Vatne


Tittel: Byggeleder EET
Mobil tlf: 950 14 870
E-post: torstein.vatne@dalemalo.no