Mads Strand

Tittel: Prosjektkoordinator
Mobil tlf: 404 33 159
E-post: mads@dalemalo.no

Ansatte

Svein Monsås

Tittel: Avdelingsleder Bergmo
Mobil tlf: 951 79 574
E-post: svein@dalemalo.no


Ansatte

Bjørn Ove Sæther

Tittel: Boligkonsulent
Mobil tlf: 990 91 346
E-post: boa@dalemalo.no


Ansatte

Janne Kristin Rødal

Tittel: Arkitekt
Mobil tlf: 404 33 153
E-post: janne@dalemalo.no


Ansatte

Mads Strand

Tittel: Prosjektkoordinator
Mobil tlf: 404 33 159
E-post: mads@dalemalo.no


Ansatte

Magnus Dale

Tittel: Byggeleder
Mobil tlf: 481 58 265
E-post: magnus.dale@dalemalo.no