Fasene som gjør byggeprosessen enkel

I Blink Hus Helge Rød AS er vi opptatt av å gjøre det enkelt for deg å bygge. Dette innebærer at du som kunde skal slippe mest mulig arbeid slik at prosessen oppleves som positiv hele veien. Vi jobber etter en byggeprosess som er delt opp i 6 ulike faser.

Fase 1
PLANLEGGING OG PRISINGArkitekt tegnet hus
Som kunde hos Blink Hus Helge Rød er du aller mest involvert i selve planleggingsfasen. Det er da alle de viktige valgene skal tas. Du skal bestemme hva slags type hus du ønsker, hvordan huset skal ligge på tomten, rominndeling, materialer og mange andre store og små valg. Vi guider deg gjennom alle valg og hjelper deg med alt som har med regulering og andre bestemmelser å gjøre. Vi gir deg også et pristilbud som inkluderer alle kostnader.

Fase 2
KONTRAKT
Når vi er blitt enige om rammene og bestemmelsene, begynner våre arkitekter å tegne ut drømmehjemmet ditt. Deretter gir vi deg et forslag til kontrakt. Før du signerer kontrakten går vi grundig gjennom den sammen med deg for å sikre at vi er enige om alt som står der. Dessuten er det svært viktig for Blink Hus at du skal føle deg trygg på at prisen som står i kontrakten er en totalpris.

Fase 3
PROSJEKTERING
I denne fasen utarbeider Blink Hus alle arbeidstegninger og spesifikasjoner slik at byggesøknad kan sendes og byggingen kan starte. Her er du som kunde lite involvert. Hvis du ønsker det, tar vi oss av alle formaliteter rundt byggesøknaden.

Fase 4
TREKANTMØTE
Når byggetillatelsen er i orden inviterer vi deg til et trekantmøte med selger og byggeleder. På dette møtet går vi grundig gjennom hele byggeprosessen. Hensikten med møtet er å sette framdriftsplaner og sikre at byggelederen får et klart og entydig bilde av alle avtaler du har gjort med selgeren. Det er smart og lønnsomt å ha tatt alle valgene innen dette møtet.

Familie flytter inn

Fase 5
OPPFØLGING
I byggeprosessen er byggeleder ansvarlig for alt. Han styrer hele prosessen og holder kontakten med alle leverandører og håndverkere. Byggelederen er også ansvarlig for den totale kvaliteten og for at frister og avtaler holdes. Byggelederen er din kontaktperson. Under byggeprosessen holder vi alltid minst to møter mellom byggeleder og deg som er kunde.


Fase 6
OVERTAGELSE
Når huset er ferdig har vi et overtakelsesmøte. Det foregår ved at du går gjennom hele bygget sammen med byggeleder. Det viktigste med overtakelsesmøtet er å se etter eventuelle feil og mangler i forhold til kontrakten og det som ble avtalt på trekantmøtet. Etter overtakelsesmøtet søker vi om brukstillatelse, og når den foreligger kan du flytte inn.