Slik forstår du tegningene:

Tegning med forklaring.. FORKLARING PÅ NOEN BEGREPER

BRA (Bruksareal): Summen av arealet innenfor ytterveggene ihht. Norsk Standard 3940. BRA (Bruksareal) totalt: Inkluderer også bod, carport og åpent overbygd areal ihht. TEK 10.
Største bredde/lengde: Bygningens ytterste mål inklusive eventuelt balkong, bod og garasje.

FORBEHOLD:

Illustrasjoner, foto og tegninger i denne katalogen kan avvike fra slik de frem kommer i våre leveranser. Din Blink Hus-forhandler gir deg nøyaktig informasjon om innholdet i leveransen og hva prisen omfatter.


P-rom (primærrom):
Samlet areal av primære rom. Dette er rom til boligformål, som f.eks oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, gang og trapp. Bod, garasje og teknisk rom er eksempel på rom som ikke inngår i P-rom. Se Norsk Standard 3940.