Det er ingen selvfølge å ha RÅD TIL EGEN BOLIG

Spesielt hvis du er i etableringsfasen, eller kun har én inntekt. Blink Hus åpner inngangsporten til drømmen om eget hus med konseptet BoSmart.


Bamse


Vi har et oppriktig ønske om at de unge og enslige skal ha mulighet til å realisere boligdrømmene sine, sier Geir Kjørum, markedssjef i Blink Hus.


- Med dagens tomtepriser og byggekostnader er det en hel generasjon som har problemer med å etablere seg med eget hus og hage, nemlig de som er i startfasen av livet, eller de som må starte på nytt.Disse ønsker vi å gi en sjanse, og har på grunnlag av dette utviklet konseptet BoSmart.

Det kan by på utfordringer for de unge og enslige å komme inn på dagens pressede boligmarked. Tomteprisene er mange steder i landet skrudd godt opp, og de siste årenes boligpolitikk har gjort det vanskelig å få lån uten en god egenkapital i bunnen. Mange som skal etablere seg for første gang velger å kjøpe leilighet fordi prisene for denne boformen er lavere enn for eneboliger.Alternativt så er det også mange som blir tvunget ut på leiemarkedet.

BoSmart bygger på prinsippet om at alle skal ha mulighet til å bygge og eie sin egen bolig, og med dette i bakhodet utviklet arkitektene i Blink Hus ni modeller som byggeteknisk er konstruert så kostnadsmessig lavt som mulig.- Vi har skåret ned på vinkler og utbygg, og de ni hustypene fremstår med enkle og rene linjer. På den måten unngår vi kostnadskrevende konstruksjon, samtidig som boligeier får et funksjonelt og hyggelig hus, forklarer Geir.

Flere av BoSmart-modellene åpner for bygging i etapper. Det betyr at huset i første omgang settes opp med en fullstendig funksjonell etasje, og at for eksempel annen etasje eller kjeller ferdigstilles senere. Hustypen Ullstein har også mulighet for en utleiedel, noe som kan lette totaløkonomien i boligprosjektet.

Som en av de tre største aktørene innenfor bygging av privatboliger føler Blink Hus et samfunnsmessig ansvar for nykommere i eiendomsmarkedet.

Les mer her.

BoSmart.bilde.geir
Her kan du laste ned en trykksak
med alle BoSmart husene

BoSmart