SANS
 

Planprosessen er forenklet

Raskere og Billigere – Enklere planprosesser vil gjøre det raskere og billigere å bygge boliger

– Enklere planprosesser vil gjøre det raskere og billigere å bygge boliger, samtidig som kvaliteten på arealplanene ikke skal bli dårligere, sier kommunalog moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Midt i august sendte departementet forslag til nye regler for å effektivisere alle ledd i planprosessene ut på høring. I følge ministeren kan saksbehandlingstiden i mange kommuner reduseres med 30 til 50 prosent dersom forslagene i høringsutkastet blir vedtatt. Høringsfristen er satt til 15. november.


Jan.HoffBIFALLES – Vi bifaller sterkt forslaget om å få raskere planprosesser. Det er noe vi har etterspurt lenge, også under den forrige regjeringen. Da skjedde det ikke noe, men dette forslaget fra dagens regjerninger er positivt, sier kjededirektør i Blink-Hus, Jan Hoff.

Tidligere har regjeringen gjennomført flere forenklingstiltak i plandelen i plan- og bygningsloven. Forslagene som nå sendes ut på høring vil, i følge regjeringen, gi bedre rammebetingelser for næringslivet, samt føre til kortere saksbehandlingstid i kommunene.


POSITIVT FOR BÅDE NÆRING OG HUSBYGGER
–Reduserte ventetider i forbindelse med boligbygging er sparte kostnader både for næringslivet og for den enkelte husbygger/boligkjøper, sier Jan Hoff


Jan.Tore.Sanner

De viktigste forslagene i høringsutkastet er at planprosesser skal bli mer effektive. Det skal bli enklere å endre og oppheve arealplaner, og dagens dispensasjonsregler skal forenkles.

Det skal også gjennomføres forenklinger for regionale planer.
Det skal etableres en frivillig sentral godkjenningsordning for planforetak og det skal innføres nye saksbehandlingsfrister som styrker rettssikkerheten for tiltakshaver i byggesaker.UTEPLASSEN

Sommersesongen er her. Vi gir deg gode tips til hvordan du skaper gode uteplasser!

Les mer
SOL UTE, SVALT INNE...

Nye hus er tette, og blir veldig fort varme. Du er rett og slett helt avhengig av god solkjerming!

Les mer
GJØR VELKOMSTEN PERSONLIG!

Ytterdøren og inngangspartiet er det første møtet med huset. Hvilken dør passer til ditt hus og din ...

Les mer

Arkiv