1 / 2

2 stk solrik, grovplanert einebustadtomt

Tomteareal: 702 m²

Beliggenhet

Sjølveigande grovplanerte einebustadtomt

i sentralt og landleg område

med kort avstand til ma. barnehage.

Eigedomen passar for alle.

Solrik, grovplanert einebustadtomt.

Beskaffenhet

Fakta om tomten:

• Sjølveigande grovplanerte einebustadtomt med salsklausul

• Tomtene er tilrettelagde med veg, vatn og avløp.

• Det er opparbeidd felles leikeplass for alle
bustadene på Gjermundshaugen.