1 / 7

3 moderne og stilrene prosjekterte eneboliger på Solenga, Holmestrand

Velkommen til Barnålsvingen 1-5 på Solenga

På Solenga bygges det ulike typer boliger, og denne boligtypen kaller vi for Jupiter og er den største av boligtypene som bygges her.
I dette prosjektet bygges det nå 3 eneboliger med fin beliggenhet på feltet, vendt mot gode sol- og utsiktsforhold.
Husene har meget gode planløsninger som passer små og store familier.
Huset inneholder en praktisk 1. etg. som inneholder 3 soverom, stue, bad og vaskerom. Dette er en perfekt bo-sone for små og store, hvor man har muligheten til å trekke seg litt tilbake. I tillegg er det hall/entré i praktisk tilknytning til garasje og parkering.
Hovedetasjen består av en åpen og luftig stue-/kjøkkendel, samt en en-suite løsning for hovedsoverom med bad og garderobe.

Boligene er priset med en standard leveranse, men det er fullt mulig å gjøre tilvalg for å tilpasse huset dine ønsker.

Tomten er felles for disse tre husene, og vil bli organisert som et sameie. Det er naturlig at hver seksjonseier disponerer den del av tomt som naturlig tilfaller hvert hus. Boligene vil bli levert med takterrasse og tomt klargjort for legging av matjord og tilsåing, evnt markterrasse kan velges som tilvalg.

Antatt overtagelse vil være i Q3 2023, forutsatt igangsettingstillatelse og salgsfremdrift.

Solenga

Solenga er et gjennomtenkt og moderne felt under utbygging, hvor det nå allerede har tatt bra form med oppføring og innflyttinger. På dette feltet blir det en fin miks av eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og leiligheter, alle med mulighet for takterrasse.
Her skal det være godt å bo for alle, med trivsel og bokomfort i fokus.
Her ligger du høyt og fritt, med sol hele dagen og fin utsikt over grøntområder. Feltet har en stille, men praktisk beliggenhet rett ved innkjøringen til Holmestrand.
På solenga skal det være godt å bo for alle, med flotte opparbeidede uteområder. Grillhytta er et fint tilbud for beboerne, denne kan reserveres for sosiale sammenkomster. Grillhytta kan lukkes, og brukes i all slags vær. Et perfekt sted for barnebursdag og grillkvelder for Solengas beboere.

Se vedlagte salgsoppgave for komplett informasjon. Dette er viktig informasjon kjøper må sette seg inn i før eventuelt kjøpstilbud inngis.

For spørsmål eller ønske om visning vil megler være behjelpelig med dette.

Kjøkken beskrivelse

Kjøkkeninnredning fra Sigdal. Kjøkkentegninger/oversikt over standard kan fås ved forespørsel.
Hvitevarer inngår ikke i standardleveranse.
Kjøkkenet kan leveres i fire forskjellige farger/typer:
Fjell, slett front belagt med mellomgrå MFC,
nærmeste standard NCS kode er: NCS S 5000-N
Sand, slett front belagt med sand MFC,
nærmeste standard NCS kode er: NCS S 4005-Y50R
Vidde, slett front belagt med mørk grå MFC,
nærmeste standard NCS kode er: NCS S 7500-N
Vidde, slett front belagt med hvit MFC
NCS 0601-G70Y, nærmeste standard NCS kode er:
NCS S0500N

Fargekoden/NCS-koden kan avvike noe fra det som
leveres.

Baderom beskrivelse
Bad 1. etasje:
Lekkert bad med flislagte vegger og gulv. Det leveres servant med servantskap fra Alterna Malin eller annen lignende innredning (type 80 hvit eller sort). Det monteres dusjarmatur på vegg og veggmontert toalett.

Vaskerom:
Vaskerom med flislagt vegger og gulv. På dette rommet kommer også 200 liters varmtvannsbereder, samt opplegg for vaskemaskin.

Bad 2. etasje:
Lekkert bad med flislagte vegger og gulv. Det leveres servant med servantskap fra Alterna Malin eller annen lignende innredning (type 80 hvit eller sort). Det
monteres dusjarmatur på vegg og veggmontert toalett. Dusjvegg og speil er ikke en del av standardleveransen, men man kan velge å legge dette til under tilvalgsprosessen.

Andre oppholdsrom
Gulv:
I oppholdsrom legges det Lillehammer Beige Oak Laminat. Fliser (20 x 20 cm) på bad/vaskerom med mosaikk på gulv i dusj (10x10 cm). Fliser (30 x 30 cm) ved inngangsparti/entre. Innvendige boder leveres flis på gulv, og utvendig sportsbod leveres med ubehandlet betonggulv. Verdi gulvflis kr 200,- pr kvm.
Vegger:
Sparklet og malt gips i alle oppholdsrom, (ihht. NS 3420-T:2019 klasse K2), farge NCS S0502Y.
Fliser på vegg i bad i størrelsen 20 x 50 cm. Verdi veggflis kr. 250,- per kvm.
Himlinger:
Sparklet og malte gipsplater. Farge NCS S0502Y.

Balkonger/terrasser/uteplasser
Takterrasse:
Takterrasse leveres med trykkimpregnert gulv, og klargjort for levering av vann/avløp. Vann/avløp kan velges som tilvalg til standard leveranse ved ønske om
utekjøkken. Ta kontakt for tilleggspris på dette.

Garderobe-fasiliteter
Det leveres ikke garderober til boligene. Det er stiplet inn på plantegningene at det er satt av plass til garderobe.

Beliggenhet

Fra huset er det ca. 10-15 minutter kjøring til togstasjonen med pendlerparkering.

Solenga ligger praktisk til, med enkel påkjøring til E-18. På motorveien bruker du kort vei til byer som Drammen og Tønsberg.
Her kan man med relativt kort ekstra pendlertid, få mye bolig for pengene.

Holmestrands geografiske beliggenhet er en perle, med flott natur og fine solforhold. Om sommeren er det stor idyll i sentrum med 2 badestrender,
Dulpen og Hagemann. Begge badestrendene er populære med store gressplener, molo med badebrygge, volleyballbane, lekeapparater og kiosk. I Hagemann holder også kajakklubben og dykkerklubben til. Videre i sentrum er det også båthavn, samt et stort utvalg av forretninger, bank, post, caféer/restauranter og underholdningstilbud.

Tomt
Tomten leveres planert klart for legging av matjord og tilsåing. Gårdsplass opparbeides med grus. Takterrasse leveres ihht. tegning. Markterrasse leveres ikke, men kan
leveres som tilvalg. Det er naturlig at hver seksjonseier disponerer naturlig del av tomt ut fra sin bolig.

Ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Generell orientering

Boligene organiseres som et boligsameie. Felleskostnadene i sameiet vil variere avhengig av hvilke avtaler sameiet inngår.
Eksempel på felleskostnader for sameiene kan være: kommunale avgifter, forretningsførsel ved valg av forretningsfører, vedlikehold (langsiktig og kortsiktig),
snøbrøyting av adkomstveier og plenklipping m.m. på fellesareal, drift og vedlikehold av felles privat adkomstvei, telefoni og kabel-tv osv.
For priser på boligene se egen prisliste. Alle arealer/størrelser oppgitt på tegninger og i prislister er ca. arealer. Selger tar forbehold om at mindre avvik kan forekomme.
Ved avvik mellom annonse og salgsoppgave, går salgsoppgave med leveransebeskrivelse foran.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse
Antatt fremdrift:
Innflyttingstidspunkt estimeres til 10-12 mnd etter oppstart.
Oppstartstidspunkt vil avhenge av kapasitet og årstid.
Ta kontakt med megler for nærmere spesifisert innflyttingstidspunkt for de to gjenstående husene.

Regulerings og arealplaner
Feltet ligger under kommueplan for Holmestrand kommune som boligbebyggelse, nåværende samt bevaring kulturmiljø. Videre er området regulert under
reguleringsplan Nordre Berg - felt B8a og B8b med områder hovedsaklig avsatt til bolig, samt tilhørende kjøreveier, gang- og sykkelveier, grønnstruktur og
lekeplass. Reguleringsplanen for prosjektet er godkjent av Holmestrand Kommune. Kommunen vil fastsette endelig adresse og nummerering.

Garasje / parkering
Parkering i garasje ihht. situasjonsplan/tegning. Garasje leveres uisolert, men gasstett vegg mot bolig og isolert port.

Konstruksjon
Boligene oppføres med bærende trekonstruksjon. Fasadevegger utføres ihht. tegning og med en vedlikeholdsvennlig kledning. Det anbefales ettoppstrøk innen en periode på 4 år. Bindingsverk isolert med mineralull og flatt yttertak m/takterrasse. Det gjøres oppmerksom på at trykkimpregnert materiale og kappkanter leveres ubehandlet.

Årlig velavgift
0,-

Prisinformasjon
Det skrives kjøpekontrakt på boligene ihht bustadoppføringslova. Det betales 10% av kjøpesum ved oppstart av arbeider mot garantistillelse ihht bustadoppføringslova.
Fullt oppgjør av innskudd betales ved overtagelse.

Ligningsverdi / formuesverdi
Ikke fastsatt.
Likningsverdien fastsettes av skattemyndighetene.

Heftelser / servitutter
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3802/38/150:
30.10.1846 - Dokumentnr: 900010 - Erklæring/avtale
Grensegangssak
Overført fra: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


20.07.1921 - Dokumentnr: 900082 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


18.05.1938 - Dokumentnr: 651 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:10
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


25.01.1954 - Dokumentnr: 190 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde
Overført fra gnr 38 bnr 14
Overført fra: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


07.09.1956 - Dokumentnr: 2419 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:19
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


08.09.1956 - Dokumentnr: 2442 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:18
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


12.07.1967 - Dokumentnr: 1491 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


25.03.1968 - Dokumentnr: 676 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:15
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.1972 - Dokumentnr: 2909 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


30.11.1976 - Dokumentnr: 4873 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


11.11.2005 - Dokumentnr: 169144 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Holmestrand Kommune
Org.nr: 917 151 229
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


29.11.2007 - Dokumentnr: 981481 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:79
Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:81
Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:82
Bestemmelse om vann og kloakkledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


15.05.2020 - Dokumentnr: 2466528 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Nordvik Oppgjør AS
Org.nr: 814 449 912
Uteglemt registrert
Rettet etter tingl. §18
25.05.2020. Arkivref. 20/26173-2
Gjelder denne registerenheten med flere


24.01.2019 - Dokumentnr: 103363 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3802 Gnr:38 Bnr:3


01.01.2020 - Dokumentnr: 276158 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0715 Gnr:38 Bnr:150

Ferdigattest / brukstillatelse
Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse.

Sentrale lover
Avtaler mellom forbrukere og entreprenører om oppføring av ny bolig reguleres av bustadoppføringslova. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garanti for oppfylling av avtalen etter bustadoppføringslova § 12. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

I tilfeller der kjøper ikke er forbruker, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Hvitvaskingsregelverk
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundekontroll og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil Nordvik Eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Ansvarlig megler
Christian Gjesdal Udgaard

Matrikkelinformasjon
Kommunenummer: 3802
Gårdsnummer: 38
Bruksnummer: 150

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies. Les mer