Når det ytre teller

Blink Hus

For at du skal få akkurat det huset du drømmer om, har du mange valgmuligheter. Valg av hustype er første skritt.

Så følger en rekke store og små avgjørelser som har stor betydning for ditt framtidige liv med huset. Hva slags kledning skal huset få? Skal det være vinduer i tre eller aluminium? Og hva med takrenner, rekkverk og terrassebord?

– Det er viktig å ta alle avgjørelser før byggingen starter. Når byggingen er i gang, vil endringer fort koste mer, sier huskonsulent Øystein Trollsås hos Blink Hus Tønsberg. Hans oppgave er å guide kundene gjennom alle valg og avgjørelser som må tas. For dette er ikke avgjørelser du må ta alene, du får all hjelp du trenger av Blink Hus!

Blink HusYtterdøra er det kanskje viktigste enkeltvalget du skal ta for husets utseende. Inngangspartiet er husets velkomstkomité, så det er ikke her du skal være mest opptatt av å spare.

Alle ytterdører som leveres av Blink hus, er av ypperste kvalitet og nærmest vedlikeholds- frie. Dermed handler valg av ytterdør nærmest utelukkende om det estetiske.tenk på hva som passer til husets stil.

Men det ytre handler om mer enn utseende – vel så viktig er vedlikehold og hvor mye du er innstilt på å gjøre selv. For mange kan en fiks ferdig løsning være det beste i hektisk hverdag der husbygging kommer i tillegg til alle andre gjøremål.

– Velger du ytterkledning som er behandlet med grunning og ett strøk maling, kan du konsentrere deg om å gjøre alt klart innendørs før du må ta malerkosten fatt utvendig. Behandlet kledning tåler å stå i ett eller to år før du legger på toppstrøket, sier huskonsulenten.

Hvilke materialer du velger utendørs har stor betydning for når du må beregne å bruke tid og penger på vedlikehold.

– Det er derfor viktig å tenke igjennom hvor lange vedlikeholdsintervaller du ønsker. Velger du impregnert ytterkledning, møreroyal, glasert takstein og vinduer med aluminiumsprofiler, blir vedlikeholdsintervallene behagelig lange. Løsninger som koster mer ved bygging, kan betale seg i løpet av få år gjennom små eller ingen vedlikeholdskostnader. Hvilke valg som er de beste, vil det være delte meninger om. Dessuten kan det som er et godt valg på Østlandet, være et mindre godt valg på Vestlandet.

Han er imidlertid klar på at det å velge treverk som kommer ferdig behandlet har en åpenbar fordel – uansett hvor i landet du befinner deg, da er kledningen behandlet også bak listverk og andre steder der vann har en tendens til å legge seg. Og når det gjelder vinduer vil de være behandlet i krinkler og kroker hvor du selv ikke kommer til.
Blink Hus

Tre, aluminium eller begge deler? Bruk av trevinduer med utvendige aluminiumsprofiler er stadig mer utbredt. Da beholder du treets myke kvaliteter innendørs, kombinert med aluminiumens vedlikeholdsfrie kvalitet utendørs. For et vedlikeholdsfritt alternativ ute og inne er solide aluminiumsvinduer et godt valg. Mange vil fortsatt ha tre. Ubehandlede vinduer leveres sjeldent i dag. Vinduer leveres normalt behandlet (malt/klarlakk) fra leverandøren. Ferdigmalte vinduer må males igjen etter 5–7 år.
Blink Hus
En takrenne er definitivt ikke en takrenne, også her finnes flere valg. Vær oppmerksom på at geografiske forhold betyr noe for hva som er de beste valgene – kystområdene har andre klimatiske forutsetninger enn innlandet. Snakk med din lokale huskonsulent. Stål, aluminium og plast er materialene du kan velge mellom.

Blink Hus

Male selv?

Du kan velge mellom en rekke ulike kvaliteter av ytterkledning:

- ubehandlet: du må grunne huset utvendig i løpet av to måneder.

- impregnert: kan stå ubehandlet så lenge du ønsker – gjerne for alltid.

- grunnet: må behandles etter 2–3 måneder.

- grunnet + ett strøk: kan stå til du får tid og overskudd til å male toppstrøket.

- grunnet + to strøk: må ha et siste strøk etter bygging for å få med spikerhull og lignende, kan tas når det passer deg.

- møre royal: impregnert og ferdigbehandlet kledning krever lite eller ikke noe vedlikehold.

Håper dette var til nytte!