Asker oppmåling

Asker oppmåling er i dag et firma med 17 ansatte og et av de største firmaene i bransjen som kun arbeider med oppmålingssaker. Asker Oppmåling AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 (Høyeste klasse). og kan blant annet bistå med: beregning, plassering og kontroll av nybygg. Eiendomsmålinger, søknad om ansvarsrett, digitale terrengmodeller/3D modeller. GPS målinger. Veistikking/kontroll. Bygg og anleggsmålinger. Presisjonsnivellement. Skanning av fasader og innvendig bygg for rekonstruksjon av tegninger. Setningsmålinger. Grunnlagsmålinger. Ledningskartlegging. Masseberegning. Kommunaltekniske målinger. Kartlegging/profilering.

Jeg ønsker kontakt