Fasene som gjør byggeprosessen enkel

I Blink Hus TEFT Entreprenør er vi opptatt av å gjøre det enkelt for deg å bygge. Dette innebærer at du som kunde skal slippe mest mulig arbeid slik at prosessen oppleves som positiv hele veien. Vi jobber etter en byggeprosess som er delt opp i 6 ulike faser.

Fase 1.

FINN DRØMMEHUSET - PLANLEGGING OG PRISING

Den første fasen krever mest av deg som skal bygge. Som kunde hos Blink Hus TEFT Entreprenør er du aller mest involvert i selve planleggingsfasen. Det er nå alle de viktigste valgene skal tas. Hvordan skape et hjem som passer perfekt for deg og din økonomi? Du skal bestemme hva slags type hus du ønsker, hvordan huset skal ligge på tomten, rominndeling, materialer og mange andre store og små valg. Vi guider deg gjennom alle valg og hjelper deg med alt som har med regulering og andre bestemmelser å gjøre. Vi gir deg også et pristilbud som inkluderer alle kostnader.

Hos våre eksperter får du råd og hjelp til absolutt alt, du trenger ikke ta noen valg alene.

Fase 2

KONTRAKT

Når vi har gått gjennom alle ønsker og muligheter begynner våre arkitekter å tegne drømmehjemmet ditt! Vi setter opp et forslag til kontrakt som inneholder alle kostnadene i byggeprosessen.

Før du signerer kontrakten går vi grundig gjennom den sammen med deg for å sikre at vi er enige om alt som står der.

Du skal være trygg på at huset koster akkurat det avtalen sier.

Fase 3

PROSJEKTERING

Nå skal alle arbeidstegninger spesifiseres og byggesøknad sendes. Her er du som kunde lite involvert. Blink Hus Ballstad Bygg tar seg av alle de formelle detaljene rundt husbyggingen, dette har vi full innsikt i. Dermed kan dere trygt overlate papirarbeidet til oss.

architect-254579 640

Fase 4

TREKANTMØTE

Når byggetillatelsen er i orden inviterer vi deg til et trekantmøte med selger og byggeleder. På dette møtet går vi grundig gjennom hele byggeprosessen. Hensikten med møtet er å sette fremdriftsplaner og sikre at byggelederen får et klart og entydig bilde av alle avtaler du har gjort med selgeren. Det er smart og lønnsomt å ha tatt alle valgene innen dette møtet.

.

Fase 5

OPPFØRING

Under byggingen av huset styrer byggelederen prosessen med å få leverandører og håndverkere til riktig tid. Byggeleder er også ansvarlig for at tidsfristene holdes, og at kvaliteten er som avtalt. Byggelederen er din kontaktperson. Under byggeprosessen holder vi alltid minst to møter mellom byggeleder og deg som er kunde.

Fase 6

OVERTAKELSE

Nå er drømmehuset ferdig! For å være sikre på at alt er som avtalt går du gjennom huset sammen med byggeleder og sjekker at alt er i tråd med kontrakten. Når huset er ferdig søker vi om brukstillatelse og når den foreligger kan du flytte inn.

Lykke til med ny bolig!