Langelandsstølen

Tett på skulane
Her er det berre nokre få minutts trygg skuleveg til barneskulen på Langeland, og om lag ti minutt på sykkel til Stord ungdomsskule og dei ulike utdanningstilboda Stord vidaregåande skule har på Vikahaugane og Vabakkjen.

Tett på Heiane

Ein kort spasertur mot vest ligg Heiane, Sunnhordlands største handelssenter, med det aller meste av butikkar og tenester. Leirvik, med alt bysentrumet har av handels-, service-, utelivs- og kulturtilbod, ligg berre vel fem minutts køyring unna.

Sjå prisar og kva som er ledig på: www.langelandsstølen.no

Matrikkelinformasjon:  Kommunenr: 1221 Gårdsnr: 43

Valvatne.prosjekt