Våre hytter og felt

Voss fjellandsby:
Vi har solgt / bygget over 50 enkelthytter i Voss fjellandsby:
Hyttene er tilpasset etter kundenes ønsker og behov

Kontaktpersoner: Nils Akselberg, Tone Ravnanger

Egetutviklet hyttefelt i Haugsvik
Vi har detaljregulert, prosjektert og bygget (13. stk hytter og 4. stk leiligheter) hytter og leiligheter i Kvasshaug hyttefelt i Haugsvik

Grunneier: Jon Atle Jordalen