Karibyen

Høsten 2015 starta Blink Hus Voss Byggsenter prosjektet Karibyen på Tvildemoen, 67 leiligheter er bygd . Prosjektet var ferdige til jul i 2019.

Et fantastisk prosjekt med mål om å få yngre menneske inn i boligmarkedet.

Kjekt å tenke tilbake på et slikt spennande og flott prosjekt.

Foto: Ståle Rørlien

Tatt frå Voss Gondol