Ny bustad i Haugamoen

Nybygg solgt i Haugamoen

Einebustad med eigande tomt på Voss, Haugamoen, Movegen 3 er solgt.

Næreit til:

Nabo som er off. leikeplassen

Kort ca. 200m til daglegvarebutikk

Kort gå avstand til sentrum

Forventa ferdig innflyttning no i sommar.

Voss Byggsenter as

firmapost@vossbyggsenter.no

mob. 91111255

Kontakt

Øystein Måkestad