Hopp til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Blink Hus og åpenhetsloven

Blink Hus ønsker å være åpne og etterrettelige om hvordan vi opererer. Vi har en informasjonsplikt og forholder oss til den nye Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Vi ønsker gjennom vår virksomhet å bidra til utvikling av en ansvarlig bygg- og anleggsbransje. Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med leverandører er viktige tiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

En del av Mestergruppen

Blink Hus er en del av Mestergruppen, og følger Mestergruppens retningslinjer og krav til ansatte, samarbeidspartnere og leverandører.

Vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold fremkommer blant annet av Mestergruppens etiske retningslinjer og anti-korrupsjonsretningslinjer.

Mestergruppen skal fremme en bedriftskultur som kjennetegnes ved respekt og omtanke for miljøet, andre mennesker og deres eiendom. Vi skal alltid opptre på en måte som inngir tillit både i samarbeid med kolleger, leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser.

Ansattebilde MG

Krav til våre leverandører til etikk, bærekraft og kvalitet

Mestergruppen har høye forventninger til sine leverandører knyttet til etikk, bærekraft og kvalitet. (Klikk her for å lese våre krav og forventninger)
Leverandørene forplikter seg til å ha forretningsetikk tilsvarende eller strengere enn Mestergruppens interne verdier og etiske retningslinjer. Les mer om etikk og våre etiske retningslinjer her.

Mestergruppen er opptatt av sporbarhet i verdikjeden og stiller derfor krav om at våre leverandører registrerer relevante varer i NOBB som er byggenæringens største varedatabase for vareinformasjon. I NOBB finnes produktinformasjon som: produsentnavn, monteringsanvisning, ytelseserklæring, FDV-dokumentasjon, sikkerhetsdatablad, sertifikater og ulike typer miljødeklarasjoner som EPD, ECO-product, A20, svanemerke m.m. Ved å laste ned appen NOBB Skanner, kan strekkoden til et produkt skannes for å hente ut produktinformasjon.

Våre lokale forhandlere

Forhandlerne i Blink Hus bruker i stor grad leverandører og samarbeidspartnere via Mestergruppen, og er i disse tilfellene omfattet av Mestergruppen sin redegjørelse. I tillegg bruker forhandlerne våre lokale samarbeidspartnere og leverandører som de må redegjøre for selv.

Er det noe du lurer på ihht åpenhetsloven? Send forespørsel til daglig leder hos din lokale forhandler. Husk å merke emnefeltet med Åpenhetsloven.