Hopp til hovedinnhold
Lokal kvalitet i over 70 år | Blink Hus Søre Sunnmøre

Lokal kvalitet i over 70 år

Vi har solid fagkompetanse, lang erfaring, og unik kunnskap om bygging og materialval på verutsette Sunnmøre.

Det heile starta då Endre Hareide køyrde over fjell og land til Austlandet for å hente tømmer tilbake til Sunnmøre. Dette var på 50-talet, og heilt sidan den gong og fram til i dag har kvalitet og service vore med på å forme Blink Hus Søre Sunnmøre.

Vi kjenner Sunnmøre

«Vi har bygd hus heilt ned i fjøresteinane og langt opp på fjellet. Kompetanse og erfaring er viktige verdiar for oss, og vi har alltid små og større detaljar i bakhovudet når vi planlegg og bygg hus i ein verutsett region.» -Terje Giskeødegård Balsnes, dagleg leiar Blink Hus Søre Sunnmøre

Om sommaren kan sola steike, og på vinteren kan sjøen fryse til innerst i hamna. Inn imellom er det også svært vått – både med sjøsprøyten og regnet som kjem sidelengs. Vi har over 70 års erfaring med byggdetaljar, og ynskjer gjerne å dele denne innsikta med deg som skal bygge hus her i regionen. Dette handlar om alt frå korleis beslaget skal formast, kvar døra bør plasserast, og ikkje minst; val av materiale.

Søre Sunnmøre 1970

Bilete av Hareid på 70-talet. Hadarhus held då framleis til i lokala midt på biletet, men dreiv på den tida også trelasthandel og byggevarebutikk.

Våre tilsette – erfaring og ståpåvilje

All denne kompetansen er samla blant våre elleve tilsette: snekkarar med fagbrev, byggmeistrar og eigne tilsette på avdelinga for Drømmekjøkkenet Hareid. Fellesnemnaren er lang erfaring, og ein tydeleg motivasjon for å levere kvalitet over tid. Ein viktig eigenskap blant våre tilsette er å lytte til kunden, og forstå vårt samfunnsansvar som ein lokal aktør. Dette handlar om å bidra til at folk ønskjer å bli og byggje i regionen, støtte lokale lag i kultur og idrett, og bidra til ein berekraftig bransje.

«Eg plar seie til alle som blir tilsett at det ikkje er nokon 8-16-jobb. Vi må vere tilgjengelege når kunden treng det, og strekk oss difor langt i samarbeid med kundar – både i byggeprosess og i tida etter. Vi set stor pris på å få vere med på det som for dei aller fleste er livets største investering.» -Terje Giskeødegård Balsnes, dagleg leiar Blink Hus Søre Sunnmøre

Smørauget i regionen – midt blant lokale leverandørar og samarbeidspartnarar

«Frå Hareid kan ein gå til syden!» -Terje Giskeødegård Balsnes, dagleg leiar Blink Hus Søre Sunnmøre

Vi ligg nemleg så sentralt som ein kanskje kan få det – lengst aust på Hareidlandet med kort avstand til både fastlandet og øyane i havgapet. Som ein del av Blink Hus får vi også direkte nærleik til store varehus i Fosnavåg og Ålesund. Dette gjer at vi kan levere riktig produkt raskare. Det vil bidra til at vi i enda større grad kan legge energien i det vi meiner er viktigast: behovet til kunden.

Vi har eit godt samarbeid med lokale entreprenørar på mellom anna graving, rør og elektro. Dette er svært verdifullt både for deg som kunde, men også for oss som skal ta vare på deg i prosessen. Saman sørger vi for at du får den hjelpa og innsikta du treng. Det skapar tryggleik på alle plan når ein veit at leverandøren leverer same gode kvalitet gong på gong. Prosessen flyt lettare, og faren for misforståingar er betrakteleg mindre.

Blink Hus Søre Sunnmøre

Hareidlandet har endra seg mykje sidan 60-talet, men Blink Hus Søre Sunnmøre ynskjer då som no å tilby bustadar av best mogleg kvalitet til kundane.

Unik breiddekompetanse

Vi har bygd hytte, små hus, større einebustadar, leilegheitsbygg, og har utvikla byggefelt – for å nemne noko. Anten du ønskjer eit nytt hus frå katalogen, med eigne tilpassingar, eller å få skissert noko frå botnen av, kan vi hjelpe deg. Eig du allereie eit hus som treng små eller større endringar, så har vi lang erfaring med rehabilitering. Ikkje nok med det; vi har også over 27 års erfaring med å designe og levere kjøkken, bad, vaskerom og garderobar til kundar i regionen frå vår eiga avdeling: Drømmekjøkkenet Hareid.

Velkomne innom

Blink Hus Søre Sunnmøre vert drive frå kontoret i Strandgata på Hareid. Her er det berre å komme innom for ein uforpliktande prat over ein kopp kaffi. Vi har dyktige tilsette som kan faget sitt. Saman gir vi deg råd, hjelp med prisoverslag, og sjølvsagt gjennomføring av heile eller delar av ditt prosjekt. Ut frå dine ynskjerskal vi levere på best mogleg vis, og samtidig ha ditt budsjett i bakhovudet.