Hopp til hovedinnhold
1 / 0

6 rekkehus m/carport og takterrasse - Solenga Neptum, Holmestrand

Nordre Berg vei 67-77, 3089 Holmestrand
Pris fra
4 780 000 kr

Boligtype

Rekkehus

Soverom

4

Eieform

Eier (Selveier)
Christian Gjesdal Udgaard
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Prosjektet bygges av

Blink Hus Bokvalitet Hus & Hytter

Bokvalitet Hus & Hytter er en bolig- og hytteleverandør for områdene rundt Ringerike, Drammen og Follo. Bokvalitet ble etablert i 2010 og har siden den gang samarbeidet med lokale aktører for å kunne levere lokal kompetanse og kvalitet.

Gå til forhandlersiden

Vi fortsetter suksessen med Solenga, og med 45 solgte boliger på feltet lanseres nå et nytt byggetrinn med Neptun-boliger.

Disse husene strekker seg over to plan, med gjennomtenkte løsninger for både store og små.
Hovedetasjen består av åpen stue-/kjøkkenløsning, soverom og wc/vaskerom. Andreetasjen består av 3 soverom, stue og bad.
Huset har fine uteområder, med utgang til hage fra stuen i 1. etg., samt utgang til balkong med videre takterrasse i 2. etg.
Huset har praktisk parkering i carport med direkte adkomst til huset, samt tilgang til utvendig sportsbod.

Det er priset en standard leveranse for prosjektet, men du kan også gjøre tilvalg slik at du får tilpasset boligen så den passer perfekt for deg og din familie.

Antatt igangsetting: Q2 2023
Antatt overtakelse: Q2 2024

Disse seks boligene vil være en del av et sameie med totalt 9 enheter, hvor de 3 siste kommer i et senere byggetrinn.
Solenga i sin helhet er under utvikling til å bli et supert nabolag for beboere i alle aldre. Her har man via en velforening muligheten til å etablere de gode naboforholdene og tryggheten mange søker via å kjenne naboene sine. Husenes arkitektur er også meget gjennomtenkt, med fine husutforminger som står i stil med hverandre.
Samlingspunktet for feltet vil være Verdensrommet, en fin grillhytte som passer perfekt for samlinger rundt bålpanne, nabolagsfester eller barnebursdager. Med både åpent og lukket rom, er det flere muligheter. I tillegg er det fine lekemuligheter her, men også lengre ned på feltet - samt et flott grøntområde med sykkelbane.

For nærmere informasjon, les salgsoppgave. Der ligger viktig informasjon for kjøpere. Informasjon i salgsoppgave går foran informasjon i nettannonse.

Felleskostnader inkluderer
Felleskostnader vil avhenge av hvilke avtaler sameiet inngår. Eks. på felles avtale er bygningsforsikring.

Beliggenhet

Holmestrand er et område som mange har fått øynene opp for.
Holmestrand har en praktisk beliggenhet med gode kommunikasjonsmuligheter for pendlere. Her kan man med relativt kort ekstra pendlertid, få mye bolig for pengene.
Holmestrands geografiske beliggenhet er en perle, med flott natur og fine solforhold. Om sommeren er det stor idyll i sentrum med 2 badestrender, Dulpen og Hagemann. Begge badestrendene er populære med store gressplener, molo med badebrygge, volleyballbane, lekeapparater og kiosk. I Hagemann holder også kajakklubben og dykkerklubben til. Videre i sentrum er det også båthavn, samt et stort utvalg av forretninger, bank, post, caféer/restauranter og underholdningstilbud.

Reise og distanse:
- 10 minutter til togstasjon med pendlerparkering
- 55 minutter med tog til Oslo S
- 19 minutter med tog til Drammen
- 17 minutter med tog til Tønsberg
- Med bil er det ca 25 minutter til Drammen og ca 30 minutter til Tønsberg
- Bussholdeplass på Gullhaug med 14 minutter til Holmestrand stasjon

Nærområde:

På Solenga skal det være godt å vokse opp, med naboskap og lite trafikkerte veier. Her blir det etablert fine lekeplasser og aktivitetsområder for barn, som knytter boligene på feltet sammen og gjør det til et helhetlig, nytenkende og meget bra felt for både store og små. Verdensrommet blir feltets samlingssted, med grillhytte som kan reserveres til ulike begivenheter som barnebursdag eller felles grilldag. Og for de lekne er Melkeveien en flott sykkelløype å bryne seg på!

Skole/barnehage:
Botne Skole 1-7 klasse.
Holmestrand Internasjonale Montessoriskole 1-7
klasse.
Gjøklep ungdomsskole 8-10 klasse.
Fredly barnehage
Gullhaug barnehage

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Antatt overtakelse vil være i løpet av 2. kvartal, år 2024. Oppstart avhenger av salgstakt. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

Regulerings og arealplaner
Feltet ligger under kommuneplan for Holmestrand kommune som boligbebyggelse, nåværende samt bevaring kulturmiljø.

Videre er området regulert under reguleringsplan "Nordre Berg - felt B8a og B8b" med områder hovedsaklig avsatt til bolig, samt tilhørende kjøreveier, gang- og sykkelveier, grønnstruktur og lekeplass.

Garasje / parkering
Rekkehus: Parkering i carport ihht. situasjonsplan /tegning.

Organisasjonsform
Boligene organiseres som et boligsameie der hver enkelt leilighet vil få tildelt eget seksjonsnummer.

Felleskostnadene i sameiet vil variere avhengig av hvilke avtaler sameiet inngår.

Eksempel på felleskostnader for sameiene kan være: kommunale avgifter, forretningsførsel ved valg av forretningsfører, vedlikehold (langsiktig og kortsiktig), snøbrøyting av adkomstveier og plenklipping m.m. på fellesareal, drift og vedlikehold av felles privat adkomstvei, telefoni og kabel-tv osv.

Årlig velavgift
0,-

Prisinformasjon
Selger står fritt til å endre prisen på usolgte objekter.

Kjøpesummen skal ikke indeksreguleres.

Betalingsbetingelser

Det er avtalt at kjøper skal betale 10% i forskudd. Beløpet forfaller til betaling tre dager etter at begge parter har signert denne kjøpekontrakten, forutsatt at selger har stilt garanti i henhold til bufl § 12/kjøpekontraktens punkt 4. Forskuddet skal være frie midler, og innbetalingen varsles oppgjørsavdelingen pr. e-post.
Dersom forskuddet skal utbetales fra megler til selger, må selger stille forskuddsgaranti, jf bufl § 47.
Sluttoppgjøret (restsaldo etter betaling av forskudd) må overføres til eiendomsmegler senest 3 virkedager før overtakelse.
Kjøper bærer risikoen for at kjøpesum og omkostninger ikke er tilgjengelig på meglers klientkonto innen avtalt tidspunkt, og at det vil medføre forsinket overlevering av boligen.

Ligningsverdi / formuesverdi
Ikke fastsatt. Likningsverdien fastsettes av skattemyndighetene.

Vedtekter / husordensregler
Utkast til vedtekter ligger vedlagt i prospekt.

Heftelser / servitutter
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3802/38/151:
30.10.1846 - Dokumentnr: 900010 - Erklæring/avtale
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

20.07.1921 - Dokumentnr: 900082 - Elektriske kraftlinjer
Gjelder denne registerenheten med flere

18.05.1938 - Dokumentnr: 651 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:10
Bestemmelse om kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere

25.01.1954 - Dokumentnr: 190 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde
Overført fra gnr 38 bnr 14
Gjelder denne registerenheten med flere

07.09.1956 - Dokumentnr: 2419 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:19
Bestemmelse om kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere

08.09.1956 - Dokumentnr: 2442 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:18
Bestemmelse om kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere

12.07.1967 - Dokumentnr: 1491 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Gjelder denne registerenheten med flere

25.03.1968 - Dokumentnr: 676 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:15
Bestemmelse om kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere

26.09.1972 - Dokumentnr: 2909 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt
Gjelder denne registerenheten med flere

30.11.1976 - Dokumentnr: 4873 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt
Gjelder denne registerenheten med flere

11.11.2005 - Dokumentnr: 169144 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Holmestrand Kommune Org.nr: 917 151 229
Bestemmelse om vannledning og bebyggelse
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

29.11.2007 - Dokumentnr: 981481 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:38 Bnr:79, 81, 82
Bestemmelse om vann og kloakkledning
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

24.01.2019 - Dokumentnr: 103319 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3802 Gnr:38 Bnr:147

15.05.2020 - Dokumentnr: 2466528 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Nordvik Oppgjør AS
Org.nr: 814 449 912
Uteglemt registrert
Rettet etter tingl. §18
25.05.2020. Arkivref. 20/26173-2
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2020/2810884-1/200

01.01.2020 - Dokumentnr: 587586 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0715 Gnr:38 Bnr:147

Ferdigattest / brukstillatelse

Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse.

Transport av kjøpekontrakt

Transport av Kjøpekontrakten inkludert eventuelle endringer og tillegg er kun tillatt etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra Selger, og skal skje etter transportkontrakt godkjent av Selger og etter nærmere betingelser som Selger setter for transporten. Selger kan uten nærmere begrunnelse nekte slik godkjenning til transport. Det vil ikke bli gitt samtykke til transport av Kjøpekontrakten avtalt senere enn 1 måned før overtagelse. Ved transport påløper gebyr til selger og megler iht. kontrakt.

Adgang til utleie
Utleie er tillatt.

Sentrale lover

Avtaler mellom forbrukere og entreprenører om oppføring av ny bolig reguleres av bustadoppføringslova. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garanti for oppfylling av avtalen etter bustadoppføringslova § 12. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

I tilfeller der kjøper ikke er forbruker, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundekontroll og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil Nordvik Eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Ansvarlig megler
Christian Gjesdal Udgaard

Matrikkelinformasjon
Kommunenummer: 3802
Gårdsnummer: 38
Bruksnummer: 151

Andre prosjekter fra Blink Hus Bokvalitet Hus & Hytter