Hopp til hovedinnhold
Bilde av et eldre hus

Renovering av hus: Tips for optimal isolasjon og ventilasjon

Når det kommer til boligrenovering, er det mer enn bare utseendet som teller. Å oppnå en energieffektiv og komfortabel atmosfære er kanskje viktigere. Våre leverandører; Systemair, Hunton og NorDan, gir deg her en veiledning for å skape et sunnere inneklima av høy kvalitet!

Ventilasjon som kjernen til god helse

La oss begynne med konklusjonen: alle boliger trenger ventilasjon!

Etterisolering og utskifting av vinduer er for de fleste godt kjent som åpenbare energibesparende oppussingstiltak. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er kanskje ikke like godt kjent som et energibesparende tiltak, men det er en faktor for et vellykket resultat. Dersom ventilasjonsløsningen neglisjeres, vil det føre til dårlig inneklima og sannsynligheten for råteskader og vekst av mikroorganismer er stor.

Balansert ventilasjon og varmegjenvinning

Med et balansert ventilasjonsanlegg oppnås høy komfort og full kontroll på luftskiftet i boligen, samtidig som varmegjenvinneren tar vare på energien i avtrekksluften som benyttes til forvarming av den friske tilluften. Luftfiltrene i aggregatet sørger samtidig for at luften som tilføres boligen er filtrert for pollen og andre helseskadelige partikler i uteluften.

Varmegjenvinneren i et ventilasjonsaggregat er faktisk så effektiv at den gir tilsvarende energibesparelse som utskifting av vinduer – ca. 29 kWh/m2. (kilde: Enova.no)

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning gir full gevinst av energioppgraderingen!

Lekkert kjøkken. Foto Systemair

Foto: Systemair

Bilde som viser ventilasjon på loft

Foto: Systemair

Les mer om boligventilasjon

Pusse opp eldre hus

Alder på boligen gir viktig informasjon om mulige utfordringer den kan ha. Eldre hus kan stå overfor isolasjonsproblemer som kan føre til betydelige kostnader for eierne. Utilstrekkelig isolasjon tillater varme å slippe gjennom loftet, og vegger kan ha områder med luftlommer eller dårlig isolasjon som fører til varmetap.

Byggeår gir ledetråder om nødvendig isolasjonsforbedring:

Oppussing av hus bygget før 1955:

Hus fra før 1955 kan ha begrenset isolasjon, muligens laget av sponplater eller leire. Her kan betydelige besparelser oppnås ved etterisolering med moderne materialer.

Bilde som viser isolasjon av hus før 1955

Konstruksjonen gir et bilde av den vanlige utformingen av en vegg som ble bygget før 1955, med en U-verdi på omtrent 0,90 W/m2K. Foto: Hunton

Oppussing av hus fra 1955-1970:

Isolasjonen ble forbedret i perioden mellom 1955 og 1970, men den kan med tiden ha blitt komprimert eller deformert, noe som kan føre til dannelse av luftlommer og kuldeinnslipp.

Bilde som viser isolasjon i hus mellom 1955 og 1970

Bildet viser det karakteristiske utseendet til en vegg som er konstruert mellom 1955 og 1970. Vanligvis ble det brukt opptil 10 cm med isolasjon, og U-verdien er rundt 0,50 W/m2K. Foto: Hunton

Oppussing av hus fra 1970-1990:

Boliger fra 1970 til 1990 hadde vanligvis 10-15 cm isolasjon. Her kan isolasjonen ha blitt komprimert, deformert eller påvirket av feil.

Bilde viser isolasjon i hus mellom 1970 og 1990

Delen viser typisk utseende for en vegg som ble bygget mellom 1979 og 1990. Vanligvis ble det benyttet isolasjon på omtrent 10-15 cm. U-verdien ligger på cirka 0,32 W/m2K. Foto: Hunton

Optimal etterisolering med trefiberisolasjon

Trefiberisolasjon er et naturlig valg når det gjelder etterisolering av eldre hus

Egenskapene til trefiberisolasjon, som dens evne til å regulere fuktighet, har gjort den attraktiv for de som utfører renoveringsarbeid på eldre hus. Dette er spesielt relevant i tilfeller der det er utfordrende å oppfylle moderne krav til lufttetthet. Trefiberisolasjon er en velegnet løsning for å etterisolere tak, vegger og gulv i slike tilfeller.

Les mer om hvor mye strøm du kan spare

Skifte vinduer for økt energieffektivitet og komfort

Når det gjelder renovering og oppgradering av hjemmet ditt, er bytte av vinduer en avgjørende faktor. Vinduets isoleringsevne avhenger i stor grad av glasset som brukes. Riktig valg av glass kan ikke bare bidra til å forbedre inneklimaet, men også redusere energiforbruket og senke strømutgiftene.

NorDan's anbefaling om 3-lags glass

NorDan anbefaler alltid vinduer med 3-lags glass, enten det er snakk om nybygg eller oppussing av eldre boliger. 3-lags glass har en lavere U-verdi, noe som resulterer i enda bedre isoleringsevne for vinduene dine. Dette bidrar til å opprettholde en jevn temperatur gjennom hele året og eliminerer ubehagelig trekk. Resultatet er et forbedret inneklima og økt komfort i hjemmet ditt.

Les mer om 3-lags glass

Store vinduer gir godt med lys

Foto: NorDan

Hold solvarmen i sjakk

NorDan Screens gir opptil 90% beskyttelse mot solvarme samtidig som den skjermer mot nysgjerrige blikk. Denne utvendige solskjermingen er integrert i fasaden og kommer ferdig montert, noe som gjør installasjonen enkel og sømløs.

NorDan Screens gir deg muligheten til manuell eller automatisk styring via bryter på veggen, fjernkontroll eller app. I samarbeid med vind- og lyssensorer kan NorDan Screens skape et optimalt innemiljø automatisk. Når solen ikke lenger er ønsket, trekker solskjermingen seg elegant tilbake.

Les mer om NorDan Screens

Bilde av solskjerming på vindu

NorDan

Totalrenovering av huset eller gjøre små oppgraderinger? Ta kontakt!

Våre leverandører, Systemair, NorDan og Hunton, gir deg gode verktøy for å oppgradere hjemmet ditt til dagens standarder. Uansett om det er ventilasjonssystemer som garanterer frisk luft, isoleringsløsninger som minimerer varmetap eller smart solskjerming som sikrer komfortabelt inneklima, er våre leverandører klare til å bistå deg med å skape et hjem som du virkelig vil trives i.

Ta kontakt med en Blink Hus-forhandler for å komme i gang med ditt prosjekt!