Hopp til hovedinnhold

Byggesystemet for et sunt, trygt og energieffektivt hjem.

En rekke spørsmål blir stilt og like mange valg må tas i planleggingsfasen av en ny bolig. Det økonomiske veies opp mot kvalitet og personlige ønsker utallige ganger i løpet av prosessen, og det er ikke alltid lett å vite hvilke hensyn som skal veie tyngst.

Om man ikke velger et godt fundament og en solid konstruksjon til boligen, blir de andre avgjørelsene av mindre betydning. Jackon Thermomur er et trygt, moderne og miljøvennlig byggesystem for både grunnmur (kjeller) og vegger. Resultatet en varm, energieffektiv og sunn bolig.


Et stabilt fundament og solid konstruksjon er grunnlaget for en varig, trygg og sunn bolig. Det hjelper lite at tapetet har den rette fargen hvis konstruksjonen råtner og skaper dårlig inneklima. Det er heller ikke fornuftig å spare penger i byggefasen dersom det fører til store vedlikeholdskostnader innen kort tid, sier Eivind Olsen, Utviklingssjef i Jackon.

Jackon Thermomur består av lette blokker i EPS (ekspandert polystyren) som stables oppå hverandre som byggeklosser og fylles med betong. Det brede sortimentet av blokker og tilbehør gjør at ulik tykkelse på innervegger og yttervegger, hjørner, buede vegger og andre løsninger er uproblematiske.

Blokkene er lette å håndtere og montere for håndverkeren, og kan settes opp i all slags vær. Dette sikrer en forutsigbar byggeprosess både tidsmessig og økonomisk. Når konstruksjonen er ferdig kan den dekkes med murpuss utvendig eller kles med panel – alt etter hva man foretrekker for sin nye bolig.

Bygger man boligen i Thermomur vil den holdes varm om vinteren og sval om sommeren, og utgiftene til oppvarming og nedkjøling holdes på et minimalt nivå. Konstruksjonen har ingen kuldebroer og derfor minimalt varmetap, slik vil man spare både penger og miljø, forteller Eivind Olsen.


Fukt i kjellerrom er et problem i mange boliger i Norge. Det fuktige miljøet danner grunnlag for mugg som sprer seg til materialene rundt og gir problemer som fuktskader, vond lukt, allergier og andre helseplager.

Et hus bygget i Thermomur er godt isolert og dermed svært energieffektivt. Fordi konstruksjonen puster, vil boligen ha fullverdige boligrom med et sunt og komfortabelt inneklima, også i underetasjen. En ekstra, fullverdig etasje gir både økt bruksverdi og høyere markedsverdi på boligen – dessuten får man mulighet til skattefri inntekt fra utleie.

Miljøvennlig valg

Thermomur er et miljøvennlig valg fordi det minimerer oppvarmingsbehovet, men også fordi selve materialet – EPS – er et resirkulerbart produkt som det koster lite energi å produsere. Isolasjonsevnen er unik nettopp fordi EPS består av 98% luft.