Hopp til hovedinnhold
Lekkert interiør i Farsund huset fra Blink Hus

Energiberegning: Veien til energimerke A

Vil du vite hvordan du kan gjøre hjemmet ditt mer energieffektivt og miljøvennlig? Vi har testet ut hvilke tiltak som kan gjøres for å løfte husene våre fra energimerke B til A! Som en bonus har vi også regnet ut hvor lang tid det tar for å få igjen de ekstra kostnadene knyttet til å oppnå energimerke A.

Hva betyr det at en bolig har energimerke A?

Energimerke A er den beste karakteren og indikerer at boligen har et lavt energibehov og en effektiv oppvarmingsmetode.

Bokstaven gir deg informasjon om energieffektiviteten til både bygningskroppen og oppvarmingssystemet. Fargen gir deg en indikasjon på hvor stor del av boligens oppvarmingsbehov som dekkes av strøm og fossil energi. Jo bedre karakter, desto enklere vil det være å holde en stabil innetemperatur samtidig som du holder strømregningene nede.

Hvorfor er det viktig å tenke på energimerking?

Energimerking spiller en avgjørende rolle ved å hjelpe både boligeiere og samfunnet generelt til å forstå energiforbruket og identifisere områder der forbedringer kan gjøres. Ved å ha en energieffektiv bolig kan man ikke bare redusere energikostnadene, men også bidra til å redusere det totale energiforbruket og utslippene av klimagasser. Altså, et viktig skritt mot en mer bærekraftig fremtid.

Hvilke tiltak kan gjøres?

For å løfte en bolig til energimerke A kan man gjennomføre både passive og aktive tiltak:

1. Passive tiltak inkluderer forbedrede isolasjonsløsninger og redusert varmetap gjennom bedre U-verdi på for eksempel vinduer og dører.

2. Aktive tiltak fokuserer på oppvarmingssystemet og kan omfatte bruk av alternative energisystemer.

Tiltakene som kreves for å oppnå energimerke A vil variere avhengig av den opprinnelige energimerkingen og egenskapene til boligen. For noen hus kan det være tilstrekkelig med forbedret isolasjon og vinduer, mens andre hus kan kreve mer omfattende tiltak.

Slik kan du løfte kataloghusene fra energimerke B til A

For å vise effekten av å løfte energimerket på din nye bolig, har vi valgt å bruke tre av våre kataloghus som eksempel: Farsund, Sandviken og Askøy.

Tiltaket vi gjorde var å erstatte ildstedet med Flexit EcoNordic WH4 inneklimasentral, som dekker ventilasjon, vannbåren romoppvarming og oppvarming av tappevann.

Dette er karakterene katalogmodellene under får ved bruk av Flexit EcoNordic:

  • Askøy - uavhengig av hvilken taktype: Energikarakter A, med gulgrønn oppvarmingskarakter
  • Farsund - Energikarakter A, med gulgrønn oppvarmingskarakter
  • Sandviken - Energikarakter A, med gul oppvarmingskarakter

Dette betyr at energibehovet og oppvarmingssystemet i husene er betydelig forbedret.

EnergibesparingEnergibesparing

Så mye sparer du i strøm etter tiltakene

Askøy fra Blink Hus

Resultatene viser at Askøy har oppnådd en reduksjon i årlig energibehov på omtrent 10 000 kWh. Andelen elektrisk varmebehov er redusert fra omtrent 88 % til 46 %.

Farsund fra Blink Hus

Farsund har redusert sitt årlige leverte energibehov fra 16 000 kWh til 8 400 kWh, og behovet for strøm er redusert fra 88 % til 45 %.

Sandviken fra Blink Hus

Sandviken har redusert sitt årlige energibehov fra omtrent 24 000 kWh til 13 000 kWh, og elektrisk varmebehov er redusert fra 89 % til 47,5 %.

Kostnad og tidsperspektiv

Økonomisk sett varierer kostnadene for oppgraderingen til energimerke A for henholdsvis Farsund, Askøy og Sandviken fra 150 000 til 220 000 kr, avhengig av husets størrelse og lokale forhold. Inntjeningstiden avhenger av strømprisene og bosted. Ved høye strømpriser kan man gå i null etter ti år - forutsatt to kr per kWh, med en oppgraderingskostnad på 200 000 kr.

Det er viktig å merke seg at det ikke bare er økonomiske fordeler ved å oppgradere til energimerke A. Bedre inneklima og redusert bruk av fossil energi er også betydningsfulle gevinster som følger med.

Energiambisjoner

Visste du at: Innen 2033 forventes det at boliger skal ha energimerke D, og at EU vil ha nullutslippsbygg innen 2030? Målet for alle bygninger er energimerke A innen 2050!

Vil du ha uforpliktende råd fra våre forhandlere? Ta kontakt!

Vil du ha mer informasjon eller uforpliktende råd om hvordan vi kan løfte våre boliger til energimerke A? Våre forhandlere står klare til å hjelpe deg med å finne de beste løsningene. Vi ser frem til å hjelpe deg på veien mot en grønnere fremtid!

Relaterte artikler

Hvorfor er det viktig med et sunt og godt inneklima?

Et sunt og godt inneklima i boligen er viktig for at vi som bor der skal kunne fungere optimalt i hverdagen og ha god trivsel og helse. Vi nordmenn tilbringer 90% av tiden vår innendørs. Dersom inneklimaet i boligen er dårlig, risikerer man å utvikle farlige luftveissykdommer og andre helseproblemer.

7 fordeler ved å bygge bolig

7 fordeler ved å bygge bolig

Å bygge et nytt hus har mange fordeler. Ikke bare kan du tilpasse hjemmet til dine spesifikke behov og preferanser, men du kan også dra nytte av de siste teknologiene og materialene for å skape et mer energieffektivt og miljøvennlig hjem. Her er noen av fordelene ved å bygge et nytt hus: