1 / 5

Nøkkelferdig, sentrumsnær einebustad i populært bustadfelt

Moderne og rimeleg einebustad sentralt på Hareid

Her kan ein sikre seg einebustad på den siste tomta i det populære bustadfeltet på Teigane i Hareid. Huset er planlagt utforma med tre soverom, bad og eige vaskerom i 1.etg og stor stove/kjøkendel i 2.etg.
Prisen er for nøkkelferdig hus, her er det med andre ord ingen skjulte kostnadar.

Kunden kan sjølv vere med å påverke rominndeling, val av overflater, trapp, utvendig kledning etc.

Litt om einebustaden

Carport

Det vert søkt om carport. Denne kan prisast inn i prosjektet om ynskjeleg.

Tomt

300 m2 i populært bustadområde. Fleire leikeplassar, sentrumsnært, svært gode turmoglegheiter.