Hopp til hovedinnhold

Derfor er det smart å bygge og isolere med trefiber

Byggematerialer av tre vet å gjøre nytte for seg, på måter som kommer både mennesker og kloden til gode. Å velge byggematerialer med tre som viktigste råstoff har en rekke fordeler.

Godt å bygge og bo med tre

Tre er et kjent og kjært materiale i Norden, som mange foretrekker både på grunn av tradisjon, uttrykk og egenskaper. Trematerialer, som trefiberisolasjon, har hygroskopiske egenskaper som betyr at den opptar og avgir fukt avhengig av luftens relative fuktighet.

Med vegger av tre vil produktene spille mer på lag. Man kan også si at trefiber bidrar til en «pustende» konstruksjon, ettersom tre er levende materiale.

En fornybar ressurs

Det er mange gode grunner til velge trematerialer når du bygger og isolerer. For, i motsetning til ikke-fornybare råstoffer som utvinnes av industrien, er tre en fornybar ressurs.
Norsk skogindustri tar naturen på alvor, og i Norge drives skogen etter strenge regler for at naturens kretsløp skal kunne videreføres. Aktører som Hunton, samarbeider tett med skognæringen, med mål om en sunn og fremtidsrettet utvikling. Alt trevirke Hunton bruker kommer fra 100% PEFC™-sertifisert skog med gjenplantingsprogrammer. Når tømmerstokken blir utnyttet maksimalt, slik den blir når Hunton lager materialer av flis fra sagbrukenes restkapp, resulterer også dette i svært god ressursutnyttelse.

Materialer fra norske skoger

Hunton opplever at kundene har begynt å stille krav, og vil vite hva som er inne i veggene. Derfor velger stadig oftere husbyggerne norske PEFC-sertifiserte trematerialer - fra innerst til ytterst. Det er isolasjonen som utgjør den store forskjellen i volum i selve veggen, og som virkelig gir verdi til de som er ute etter å redusere husets klimafotavtrykk. Og trefiberisolasjon i veggene kan kompensere for andre og mer tradisjonelle materialvalg.